Tag: Lừa đảo

Bột tẩy trắng da ‘đông y’ có phải là lừa đảo?

Sản phẩm kem tẩy trắng thường được núp bóng dưới những cái tin như kem xách tay, kem gia truyền, kem spa … tuy nhiên trên bao bì lại không ghi rõ các thành phần. Kem được quảng cáo là