Tag: công dụng rượu tỏi

Rượu tỏi

CÔNG DỤNG Qua nhiều nghiên cứu phân tích, người ta thấy rượu tỏi có thể chữa được 4 nhóm bệnh sau: –   Xương khớp:  Viêm đau khớp, vôi hóa các khớp, mỏi xương khớp. –   Hô hấp:      Viêm họng, viêm