Tag: các loại rượu thuốc

Rượu thuốc cũng cần phù hợp bệnh trạng

Việc lựa chọn các vị thuốc khác nhau sẽ tạo ra những loại rượu có tác dụng không giống nhau nhưng vai trò của rượu thì không thể thiếu. Bởi lẽ, nói như cổ nhân “rượu đứng đầu trăm thứ